Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Tuổi Học Trò( Một Thời Đáng Nhớ )


Đánh giá:(Hay 973 - Không Hay 413) 973 / 413
Lượt xem:1120826 - Bình luận:2559
1 2 3 ... 256 >>

 Ribi Moderator (29.07.2014 / 16:18)
Phône vào làng...anh sợ lầm thôn...Giới thiệu túm váy cho các thím ít infor.em 1 thằng học sinh sắp lên lớp 12 (sn 97 ợ) tên T viết tắt cho các thím đoán hĩa hĩa.gia cảnh cũng goi là khá (nhà có cái quán nét to phết) bố mẹ đầy đủ hạnh phúc.tóm váy thế cũng đủ cho các thím rùi nhi
chap 1 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 73791
chap 2
http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 73839
tiếp
http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 73896
chap 3
http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 73935
chap 4 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 73998
chap5 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74128
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74172
chap6 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74187
chap 7 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74206
chap 8 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74273
chap9 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74296
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74321
chap10 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74443
chap11 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74566
chap12 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74704
chap13 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74725
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74754
chap14 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74804
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 74866
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75071
chap15 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75295
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75324
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75362
chap16 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75489
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75519
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75551
chap17 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75588
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 75789
chap 18 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76010
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76042
chap19 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76191
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76264
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76705
chap 20 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76729
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 76743
chap21 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77414
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77469
chap22 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77496
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77526
chap 23 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77622
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77644
chap24 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77861
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 77942
chap25 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78152
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78198
chap26 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78400
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78443
chap27 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78574
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78749
chap28 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 78759
tiêp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79003
chap29 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79140
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79265
chap30 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79347
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79520
chap31 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79557
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79708
chap32 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 79719
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80034
chap 33 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80163
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80426
chap 34 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80559
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80627
chap35 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80765
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 80804
chap36 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 81282
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 81467
chap 37 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 81488
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82000
chap 38 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82391
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82524
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82547
chap39 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82575 tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 82874
chap40 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 83215
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 83274
chap41 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 83595
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 83628
chap42 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 84516
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 84579
tiếp nữa http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 84868
chap43 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85015
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85045
chap44 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85069
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85396
chap 45 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85426
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 85445
chap46 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 86282
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 86344
chap47 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 86416
chap48 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 86994
chap49 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 87677
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 87705
chap 50 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 88148
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 88608
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 88618
chap51 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 88999
chap52 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 02490
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 02818
chap 54 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 03612
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 04272
chap55 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 04470
chap56 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 14147 tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 14248
chap 57 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 15015
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 15842
chap 58 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 16729
tiep http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 16993
chap 59 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 17576
chap 60 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 17824
chap 61 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 18033
chap 62 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 18345
chap 63 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 18624
chap 64 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 19162
chap 65 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 19168
chap 66 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 20167
tiếp http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 20522
chap 67 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 21532
chap 68 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 21831
CHAP 69 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 22539
CHAP 70 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 22999
chap 71 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 24752
chap 72 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 24769
chap 73 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 46231
chap 74 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 46736
chap 75 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 47220
chap 76 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 47827
chap 77 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 48382
chap 78 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 49010
chap 79 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 49452
chap 80 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 50897
chap 81 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 51263
chap 82 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 51731
chap 83 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 52987
chap 84 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 53739
chap 85 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 53741
chap 86 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 54217
chap 87 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 55329
chap 88 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 55330
chap 89 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 56506
chap 90 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 56509
chap 91 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 57538
chap 92 http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... 57539
Đã chỉnh sửa. Ribi (04.01.2015 / 07:20) [144]

  DH (29.07.2014 / 16:20)Xin cái mat tien
Like [2] : IloveAnh , hainhoxq6 , Thích điều này!

 tác giảKey (SMember) (29.07.2014 / 16:21)
Sợ Vợ Nhất T9Xin kái mặt tiền
Like [2] : , hieunguyen , Thích điều này!

  BÉO (29.07.2014 / 16:27)Lót dép mặt tiền hóng

  chungpham (29.07.2014 / 16:32)???? Truyen nay la sao

  Chilove (29.07.2014 / 16:33)
*""¢hí*""Truyen dau
Like [1] : cloud9 , Thích điều này!

 Ribi Moderator (29.07.2014 / 16:56)
Phône vào làng...anh sợ lầm thôn...Cháp 1:
em xin kể từ năm lớ 9 nhé(lớp 6,7,8 chả có vẹo gì).Đợt đó là nghi hè năm lớp 8 lên lớp 9.obz quyết định cho e trông cái quán nét của nhà,cái quán này mở cũng đuợc 2 năm rùi.nghe đc cái tin này e cũng chả vui gì vì trông quán cả ngày mệt bỏ mịa mà còn chả có thời gian ngủ(e thích ngủ lắm,1 ngày có thể ngủ 18 đến 20 giờ)
Sáng Hôm sau đang chơi oản tù tì cởi đồ cùng maria ôzawa thì bụp.e ăn ngay 1cước của ôz tỉnh cả ngủ
ôz:m còn ngủ à bi(tên ở nhà của e) k mau xuống nhà ăn sáng rùi ra mở quán.
E lồm cồm đi vscn các kiểu con đà điểu rùi xuống nhà.lò dò vào bàn ăn chưa kịp làm gì thì bz đã doạ
bz:bi m trông cho hẳn hoi bố mẹ đi làm.quán mà làm sao tao cho m ở ngoài đường đấy
t:dạ... Mẹ yên tâm con đã ra tay thì gạo xay ra cám hehe
bz:ờ... M ăn đi rùi ra cho sớm
t:eo mẹ cứ từ từ mơi 6h mà
bz.m còn lần mần thì 9h chưa ra khỏi nhà đau.
t vâng dạ rùi chúi đầu vào tô phở
Like [7] : hamlonhkt , sadrain321 , olmalgir , , cloud9 , @(Milo-ki)@ , nguyen2304 , Thích điều này!

  Dư Hoài (29.07.2014 / 16:59)
Ngỡ quên, và ngàn ngày nhớ.Clgt..dài quá@@
Like [1] : 123123 , Thích điều này!

 Ribi Moderator (29.07.2014 / 17:06)
Phône vào làng...anh sợ lầm thôn...E viết bằng dt mấy thím thông đít à nhầm thông cảm dùm

  nguyenthuong95 (29.07.2014 / 17:54)tiếp đê thím


  Tổng số: 2559
1 2 3 ... 256 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống